Now showing items 1-1 of 1

  • Hansen, Liv E. (Research report / Forskningsrapport, 1997)
    Denne rapporten omhandler en boplassundersøkelse, utført våren 1997 ved Virik skole i Sandefjord kommune (Virik gnr./bnr. 121/35). Undersøkelsen har prosjektnummer 19961024. Området som ble undersøkt er berørt av Sandefjord ...