Now showing items 1-1 of 1

  • Hansen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 1987)
    Bakgrunn for undersøkelsen var forslag til regu­leringsplan for parkeringsplasser og båtplasser ved Bjørnevika. Tidligere registreringer var blitt foretatt av T. Bloch Nakkerud, J.H. Larsen og P. Rolfsen. Lokaliteten ble ...