Now showing items 1-2 of 2

  • Hagen, Anders; Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1959)
    Undersøkelsene i Gyrinos-Flævatn begynte 21. juni 1959. Reguleringen av disse vann var da kommet så langt at dammen var ferdig og oppsamlingen av magasin-vann var begynt. Fra Hemsedal var bygget en anleggsvei, som steg ...
  • Larsen, Arne J.; Martens, Irmelin; Bleken-Nilssen, Jo; Holtan, Vera Evandt; Mandt, Gro; Hagen, Anders; Christensen, Arne Emil (Research report / Forskningsrapport, 1959)
    Steinalderlokaliteter, hellere, tufter.