Now showing items 1-3 of 3

  • Haavaldsen, Per (Research report / Forskningsrapport, 1983)
    Under flyrekonosering 24.8.76, ble det oppdaget en rekke vekstmerker (qrop marks) på et område under Vestre Virik, (se utsnitt av okonomisk kart­verk). Det ble observert to mulige hustufter og en rekke ringer som alle ...
  • Haavaldsen, Per (Research report / Forskningsrapport, 1978)
    I forbindelse med utvidelsen av et steinbrudd på .Håkestad ble fredningen av en gravhaug hevet. Haugen og området omkring steinbruddet var tidligere befart av Chr. Keller (se innberetning i UO top.ark.). Utgravningen viste ...
  • Haavaldsen, Per (Research report / Forskningsrapport, 1978)
    I forbindelse med omlegging av traseen for Teigveien ble en del av fornminneområdet på Knutrud - Smedstad, Lillehammer frigitt. Området er tidligere befart en rekke ganger. (Se innberetninger fra O.Melby og Inge Lindblom ...