Now showing items 1-1 of 1

  • Granum, Solfrid; Schülke, Almut (Research report / Forskningsrapport, 2018)
    Undersøkelsen av de tre steinalderlokalitetene id 108338, 108339 og 108341, Sandnes 202/9,24,28 på Dybdalshei ble foretatt i løpet av 10 arbeidsdager fra 5. oktober til 16. oktober 2015. Lokalitetene lå på toppen og på ...