Now showing items 1-4 of 4

 • Melheim, Anne Lene; Grandin, Lena; Persson, Per-Olof; Billström, Kjell; Stos-Gale, Zofia; Ling, Johan; Williams, Alan; Angelini, Ivana; Canovaro, Caterina; Hjärthner-Holdar, Eva; Kristiansen, Kristian (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  This article presents the results of a comprehensive provenance study based on a combined geochemical-isotopic and archaeological approach, comprising 98 analyses of 97 copper-alloy objects from the Danish Bronze Age. When ...
 • Melheim, Anne Lene; Ling, Johan; Hjärthner-Holdar, Eva; Grandin, Lena; Stos-Gale, Zofia; Kristiansen, Kristian; Artioli, Gilberto; Angelini, Ivana; Krause, Rüdiger; Canovaro, Caterina (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
  European Bronze Age swords had high functional and symbolic value, and therefore they are an interesting case for approaching questions of provenance and trade in Bronze Age Europe. It is often assumed that there is a ...
 • Gundersen, Ingar; Eriksen, Kristin; Gjerpe, Lars Erik; Larsen, Jan Henning; Lønaas, Ole Christian; Nesje, Atle; Cannell, Rebecca J.S.; Loktu, Lise; Villumsen, Tina; Andreadakis, Linn T. Lieng; Andersen, Øystein Rønning; Jouttijärvi, Arne; Grandin, Lena; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Moltsen, Annine S.A.; Macphail, Richard I.; Cruise, Gill M.; Courty, Marie-Agnes; Crowter, John; Linderholm, Johan (Series / Seriehefte, 2016)
  E6-prosjektet Gudbrandsdalen er det største utgravningsprosjektet som er gjennomført i Oppland. Prosjektet har sin bakgrunn i etableringen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, fra Elstad i Ringebu kommune til Otta i Sel kommune. ...
 • Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning; Haraldsen, Tom H. Borse; Hjärthner-Holdar, Eva; Grandin, Lena; Forenius, Svante; Jouttijärvi, Arne; Voss, Olfert; Stenvik, Lars F.; Kotivuori, Hannu; Jørgensen, Roger; Lavento, Mika; Lyngstrøm, Henriette; Mjærum, Axel; Magnusson, Gert; Espelund, Arne (Series / Seriehefte, 2013)
  Norden må på mange måter betraktes som et enhet­lig område. Innenfor den arkeologiske forskningen finnes det klare paralleller i utviklingen i de nordiske landene, selv om det også eksisterer en rekke forskjel­ler. I studier ...