Now showing items 1-3 of 3

  • Melheim, Anne Lene; Grandin, Lena; Persson, Per-Olof; Billström, Kjell; Stos-Gale, Zofia; Ling, Johan; Williams, Alan; Angelini, Ivana; Canovaro, Caterina; Hjärthner-Holdar, Eva; Kristiansen, Kristian (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
    This article presents the results of a comprehensive provenance study based on a combined geochemical-isotopic and archaeological approach, comprising 98 analyses of 97 copper-alloy objects from the Danish Bronze Age. When ...
  • Gundersen, Ingar; Eriksen, Kristin; Gjerpe, Lars Erik; Larsen, Jan Henning; Lønaas, Ole Christian; Nesje, Atle; Cannell, Rebecca J.S.; Loktu, Lise; Villumsen, Tina; Andreadakis, Linn T. Lieng; Andersen, Øystein Rønning; Jouttijärvi, Arne; Grandin, Lena; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Moltsen, Annine S.A.; Macphail, Richard I.; Cruise, Gill M.; Courty, Marie-Agnes; Crowter, John; Linderholm, Johan (Series / Seriehefte, 2016)
    E6-prosjektet Gudbrandsdalen er det største utgravningsprosjektet som er gjennomført i Oppland. Prosjektet har sin bakgrunn i etableringen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, fra Elstad i Ringebu kommune til Otta i Sel kommune. ...
  • Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning; Haraldsen, Tom H. Borse; Hjärthner-Holdar, Eva; Grandin, Lena; Forenius, Svante; Jouttijärvi, Arne; Voss, Olfert; Stenvik, Lars F.; Kotivuori, Hannu; Jørgensen, Roger; Lavento, Mika; Lyngstrøm, Henriette; Mjærum, Axel; Magnusson, Gert; Espelund, Arne (Series / Seriehefte, 2013)
    Norden må på mange måter betraktes som et enhet­lig område. Innenfor den arkeologiske forskningen finnes det klare paralleller i utviklingen i de nordiske landene, selv om det også eksisterer en rekke forskjel­ler. I studier ...