Now showing items 1-11 of 11

 • Gjerpe, Lars Erik (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Undersøkelsen på Fresje søndre 58/1 og Barkåker 60/1, Tønsberg kommune, Vestfold, ble utført på oppdrag av Prosjektfinans AS i perioden 20.06-23.06.2000. Det ble ved hjelp av metoden kalt flateavdekking undersøkt ca 440 ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Samdal, Magne; Østmo, Mari; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne; Persson, Per; Mansrud, Anja; Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Forskningshistorisk status før utgravingene (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 3 Dokumentasjon, utgravingsmetodikk og publikasjon (Magne Samdal) Kapittel ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari; Rødsrud, Christian; Samdal, Magne; Pettersson, Susanne; Rønne, Ola; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Nordby 1 – Toskipede hus fra neolitikum–bronsealder og boplasspor fra jernalder (Lars Erik Gjerpe og Grethe Bjørkan Bukkemoen) Kapittel 3 ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Soltvedt, Eli-Christine; Enevold, Renée; Samdal, Magne (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Oversikt over materialet (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Graver (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 3 Hus (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 4 Kokegroper og ildsteder (Lars Erik Gjerpe) Kapittel ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Wikstrøm, Tone; Grindkåsa, Line; Gollwitzer, Martin; Storrusten, Ellen Margrethe; Østmo, Mari Arentz (Series / Seriehefte, 2012)
  E18-prosjektet Gulli-Langåker er et forvaltningsinitiert utgravingsprosjekt organisert av Fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum. Bakgrunnen for utgra­vingsprosjektet er utvidelse til firefelts motorvei fra Gull i ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Mjærum, Axel; Grindkåsa, Line; Storrusten, Ellen Margrethe (Series / Seriehefte, 2012)
  På den om lag fem km lange strekningen fra Undelstvedt i Stokke til Fevang i Sandefjord ligger E18 rett på innsiden av den store raryggen. Dette har resultert i at veien i hovedsak går lavt i terrenget, på flater og i ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Viklund, Karin; Linderholm, Johan; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Cannell, Rebecca J.S.; Svensson, Nils-Olof; Regnell, Joachim; Eigeland, Lotte; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel (Series / Seriehefte, 2012)
  «Å bringe fram ny kunnskap om stabilitet og endring i jordbrukssamfunnets sosiale organisasjon i forhistorisk tid og middelalder» har vært prosjektets overordnede mål, jf. prosjektplanen (Lønaas 2009). I prosjektplanen var ...
 • Gjerpe, Lars Erik (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Viking, Norsk arkeologisk årbok, Bind LXXVII – 2014, side 55-75.
 • Gjerpe, Lars Erik; Martens, Jes (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  To kulgruber blev frigivet og udgravet pga. nydyrkning på Hverven 43/1. Der er tale om kulgruber af almindelige typer. De naturvidenskabelige dateringer rammer hver sit plateau i kalibreringskurven, hvilket giver relativt ...
 • Gundersen, Ingar; Eriksen, Kristin; Gjerpe, Lars Erik; Larsen, Jan Henning; Lønaas, Ole Christian; Nesje, Atle; Cannell, Rebecca J.S.; Loktu, Lise; Villumsen, Tina; Andreadakis, Linn T. Lieng; Andersen, Øystein Rønning; Jouttijärvi, Arne; Grandin, Lena; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Moltsen, Annine S.A.; Macphail, Richard I.; Cruise, Gill M.; Courty, Marie-Agnes; Crowter, John; Linderholm, Johan (Series / Seriehefte, 2016)
  E6-prosjektet Gudbrandsdalen er det største utgravningsprosjektet som er gjennomført i Oppland. Prosjektet har sin bakgrunn i etableringen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, fra Elstad i Ringebu kommune til Otta i Sel kommune. ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Samdal, Magne (Series issue / Seriehefte, 2005)
  E18-projektet er et forvaltningsinitiert utgravingsprosjekt organisert av Kulturhistorisk Museum (KHM), Fornminneseksjonen. Bakgrunnen for prosjektet er Statens vegvesens ønske om å bygge ny firefelts E18 fra Kopstad i ...