Now showing items 1-2 of 2

  • Fossum, Anitra (Research report / Forskningsrapport, 1994)
    Denne rapporten omhandler en boplassundersøkelse på gården Ullern østre gnr. 3/l i Ullensaker kommune, Akershus. Deler av gårdens grunn er berørt av bygging av Gardermobanen. parsell Kløfta - Kverndalen. Tiltakshaver er ...
  • Fossum, Anitra (Research report / Forskningsrapport, 1996)
    I forbindelse med NSBs bygging av ny Vestfoldbane ble det gjennomført en konsekvensutredning for kulturminner. I rapporten "Skinner og minner'' ble Tømmerås vurdert å ha høyt potensiale for funn av automatisk freda ...