Now showing items 1-1 of 1

  • Fett, Tryggve (Research report / Forskningsrapport, 1969)
    Innberetning om fortsatt undersøkelse av tuft II, vestre Nape, Moland s., Fyresdal pgd., Telemark, juni-juli 1969. Sommeren 1968 ble det registrert og prøvegravet i 2 tufter (se egen innberetning av Agnete Rognes og ...