Now showing items 1-2 of 2

  • Fahre, Lena (Research report / Forskningsrapport, 1997)
    Vestfold interkommunale vannverk, heretter VIV, har vedtatt å utvide vannforsyningen til Holmestrand og Hof kommuner samt å etablere reservevannforsyning fra Korssjø. Ny vannledning planlegges på strekningen Jarlsberg-Korssjø, ...
  • Berg, Evy; Fahre, Lena; Grace, Roger; Høeg, Helge I.; Thorstensen, Cathrine (Research report / Forskningsrapport, 1996)
    Denne rapporten gir en oversikt over de arkeologiske undersøkelsene som ble utført i 1994 og 1995 i forbindelse med utbyggingen av E6 i Østfold. Beskrivelsen av de enkelte lokalitetene er i hovedsak hentet fra innberetningene ...