Now showing items 1-2 of 2

  • Danielsen, Fredrikke (Research report / Forskningsrapport, 2017)
    Saken gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for kulturminnet id. 118086 i forbindelse med regulering til boligformål med tilhørende friområde, lekeplasser og infrastruktur. Lokaliteten Limi med id 118086 i Askeladden ...
  • Danielsen, Fredrikke; Reitan, Gaute; Schülke, Almut (Research report / Forskningsrapport, 2018)
    Denne rapporten omhandler to mesolittiske lokaliteter, Brunstad lok. 24 og Brunstad lok. 26 (hhv. ID 139824 og ID 139826), som ble undersøkt nordøst for Melsomvik i Stokke, Sandefjord kommune, i 2013–2014. Det totale arealet ...