Now showing items 1-2 of 2

  • Andreassen, Ingvild Solberg (Research report / Forskningsrapport, 2002)
    Utgravning av kokegropsfelt på Bråten søndre, 104/12, Eidsvoll kommune, Akershus. Ni mulige strukturer var registrert av Akershus fylkeskommune i oktober 2001. Etter utgravning ble to avskrevet som fornminner, fire ble ...
  • Ellingsrud, Geir; Bach-Gansmo, Edvin; Koch, Susanne Kjekshus; Herrestad, Henning; Andreassen, Ingvild Solberg; Mikalsen, Stig; Hjorth-Jensen, Morten; Hveberg, Klara; Langtangen, Hans Petter; Mørken, Knut; Vistnes, Arnt Inge; Haraldsen, Kirsten Borse; Karlsen, Hans Erik; Lindblad, Irene; Ebeling, Signe Oksefjell; Solhaug, Trond; Eifring, Halvor; Wilberg, Anette; Guttulsrud, Jan; Collins, Andrew; Ursin, Giske; Langleite, Torgrim; Nilsson, Kåre; Wlodek, Marcin; Engen, Bård Ketil (Book / Bok / PublishedVersion, 2007)
    I artikkelsamlingen kan du lese om pedagogiske endringer i krysningspunktet mellom teknologi, organisering og læring. Du finner artikler fra en rekke ulike fagmiljøer som beskriver prosjekter av mange ulike slag. Erfaringene ...