Now showing items 1-2 of 2

  • Amundsen, Øystein M. (Research report / Forskningsrapport, 2003)
    Undersøkelsen har i stor grad avdekket det funnførende arealet som utgjør ca 8 x 13 m. Antall gjenstandsfunn utgjør 1328 funn, hvorav 1317 er flint, resten bergart og kvarts. Foruten avslag og fragmenter utgjør gjenstandene ...
  • Amundsen, Øystein M. (Research report / Forskningsrapport, 2003)
    I forbindelse med planer for utbygging av "Grevlingenområdet" i Son, Vestby kommune, foretok Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) arkeologisk utgravning av steinalderlokalitetene R020930 og R020931. Utgravningen ...