Now showing items 1-1 of 1

  • Aannestad, Hanne Lovise (Research report / Forskningsrapport, 2015)
    I forbindelse med utvidelse av en kjøkkenhage på gården Søre Åsland ble det i mai 2013 funnet flere gjenstander fra vikingtid. Buskerud fylkeskommune og Kulturhistorisk museum gjennomførte en sikring av funnstedet umiddelbart ...