Now showing items 1-2 of 2

  • Aannestad, Hanne Lovise (Research report / Forskningsrapport, 2015)
    I forbindelse med utvidelse av en kjøkkenhage på gården Søre Åsland ble det i mai 2013 funnet flere gjenstander fra vikingtid. Buskerud fylkeskommune og Kulturhistorisk museum gjennomførte en sikring av funnstedet umiddelbart ...
  • Aannestad, Hanne Lovise (Research report / Forskningsrapport, 2004)
    I første uke av juni 2004 ble det funnet et hjalte (F1) (aksesjonsnummer 2004/129, C.53596/1 ) i en grøft under turgåing. Akershus firlkeskommune foretok umiddelbart en befaring på stedet og konkluderte med at hjaltet kom ...