Now showing items 1-3 of 3

  • Østmo, Mari; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
    I forbindelse med utbygging av høyspentnett i Røykenvika med omlegging til jordkabel og oppsetting av nye trafostasjoner, foretok Kulturhistorisk museum en utgravning av tre lokaliteter i august 2007. De undersøkte ...
  • Gjerpe, Lars Erik; Samdal, Magne; Østmo, Mari; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne; Persson, Per; Mansrud, Anja; Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Series issue / Seriehefte, 2008)
    Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Forskningshistorisk status før utgravingene (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 3 Dokumentasjon, utgravingsmetodikk og publikasjon (Magne Samdal) Kapittel ...
  • Gjerpe, Lars Erik; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari; Rødsrud, Christian; Samdal, Magne; Pettersson, Susanne; Rønne, Ola; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette (Series issue / Seriehefte, 2008)
    Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Nordby 1 – Toskipede hus fra neolitikum–bronsealder og boplasspor fra jernalder (Lars Erik Gjerpe og Grethe Bjørkan Bukkemoen) Kapittel 3 ...