Now showing items 21-40 of 1763

 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1939)
  Blair, Peter Hunter: Olaf the White and the Three Fragments of Irish Anals, s. 1<br> Gjessing, Gutorm: Noen nordnorske handelsproblemer i jernalderen, s. 37<br> Lund, Harald Egenæs: Fra bronsealder til jernalder. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1940)
  Brøgger, A. W.: Fra Helgeån til Stiklestad, s. 1 <br>Hauge, T. Dannevig: Jernbrenning i Gudbrandsdalen i gamle dager, s. 41 <br>Hougen, Bjørn: Osebergfunnets billedvev (en farveplansje), s. 85 <br>Johannessen, ...
 • Marstrander, Sverre (Research report / Forskningsrapport, 1941)
  Undersøkelser i 1940 på gravfeltet. Sverre Marstrander. Eldre jernalder.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1941)
  Grieg, Sigurd: Raknehaugen, s. 1 <br>Marstrander, Sverre: Jordbruk og bergskurd, s. 29 <br>Hougen, Bjørn: Islendingen i eika, s. 51 <br>Gjessing, Gutorm: Arktisk og sørskandinavisk i Nord-Norges yngre steinalder, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1942)
  Petersen, Th.: Bygdeborger i Det nordenfjelske Norge, s. 1 <br>Suleng, Henrik Boplassfunn fra stenalderen i Halden-distriktet. 49 <br>Gjessing, Gutorm: Stålhuene fra Bejarn og andre norske stålhuer fra ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1943)
  Gjessing, Gutorm: Hesten i førhistorisk kunst og kultus, s. 5 <br>Kloster, Robert: Tradisjon og impuls, s. 145 <br>Skaar, Fritz C: Bruken av jernaldersverdene, s. 165 <br>Thomas, Charlotte Undset: Norsk arkeologisk ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1944)
  Bergh, Henrik: A. W. Brøgger på hans 60-års fødselsdag, s. 5 <br>Shetelig, Haakon: Forenigen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1844—1944, s. 7 <br>Gjessing, Gutorm: Steinalder – Bronsealder – Stein-bronsealder?, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1945)
  Brøgger, A. W.: Oseberggraven – Haugbrottet, s. 1 <br>Fægri, Knut: Pollenanalysen. En oversikt, s. 45 [Plansje ikke digitalisert] <br>Bugge, Anders: Et unicum av en stavkirke, s. 119 <br>Blindheim, Charlotte: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1946)
  Hagen, Anders: Frå innlandets steinalder. Hedmark fylke, s. 1 <br>Marstrander, Sverre: En heller på Håøya ved Langesund, s. 95 <br>Gjessing, Gurorm: To metodiske problemer, s. 123 <br>Shetelig, Haakon: Gravskikk ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1947)
  Blindheim, Charlotte: Drakt og smykker, s. 1 <br>Hagen, Anders og Liestøl, Aslak: Storhedder, s. 141 <br>Stoltenberg, Einar: Utrast, s. 235 <br>Barth, Fredrik: Nye muligheter for alderbestemmelser av arkeologiske ...
 • Helmen, Aksel (Research report / Forskningsrapport, 1948)
  Undersøkelse av hustufter på Skattum 187/1, Gran kommune i 1948.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1948)
  Hermundstad, Knut: Skrapforingar av skogen, s. 1 <br>Slomann, Wencke: Et sverdhåndtak fra Sundsvall, s. 21 <br>Gjessing, Gutorm: Guden med det éne øye, s. 31 <br>Fett, Per: Gardsmatrikkel og førhistorie, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1949)
  Norling-Christensen, H.: Germansk Jærnalders Begyndelse i Norden, s. 1 <br>Hagen, Anders: Sørumsverdet, s. 17 <br>Hauge, T. Dannevig: To pengedepoter fra Oldtiden, s. 25 <br>Gjærder, Per: Lundevalportalen, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1950)
  Grieg, Sigurd: Fra landsknektdolk til brudgomskniv, s. 1 <br>Shetelig, Haakon: Religionshistoriske drag fra vikingetidens stilhistorie, s. 49 <br>Marstrander, Sverre: Jylland—Lista, s. 63 <br>Hagen, Anders: Et ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1951)
  Linklater, Eric: The battle of Clontarf, s. 1 <br>Jessen, Knud: Oldtidens korndyrkning i Danmarks, s. 15 <br>Brøgger, Nils Chr.: Frøya-dyrkelse og seid, s. 39 <br>Shetelig, Haakon: Viking-kongressen i Lerwick juli ...
 • Herteig, Asbjørn E. (Research report / Forskningsrapport, 1951)
  Høsten 1949 oppdaget Pål Gihle en stein med skålgroper på gården Sundli, gnr. 94, brnr 80, Hof s., Østre Toten. (Foto nr 40).Over alt hvor det ikke er dyrket mark kan en på dette feltet finne tallrike rydningsroyser, nærmere ...
 • Skjelsvik, Elizabeth (Research report / Forskningsrapport, 1951)
  Som nevnt innledningsvis i fjorårets rapport, ligger steinringene på nordre felt i skrånende terreng på østsiden av skogstien i nordøstlig retning for Skiviken Landhandleri. Sammen med ringene ligger det også en del røyser. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1952)
  Grieg, Sigurd: A. W. Brøgger, 1884 – 1951, s. V--XX <br>Marstrander, Carl J. S.: De nordiske runeinnskrifter i eldre alfabet, s. 1 <br>Grieg, Sigurd: Drikkehornet ”sløkkefri” fra Vistad i Mo, Telemark, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1953)
  Hougen, Bjørn: Henrik Berg, 1979 — 1952, s. 5 <br>Sjøvold, Thorleif: Ingvald Undset, s. 7 <br>Braatøy, Sigrid: Ingvald Undsets forfatterskap, s. 29 <br>Magerøy, Ellen Marie: Tilene fra Mødrufell i Eyjafjord, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1954)
  Eliassen, Georg: Henrik Nissen, 1888 – 1953, s. V <br>Petersen, Jan: Bosetningen i Rogland i folkevandringstiden, s. 1 <br>Hougen, Bjørn: Fra norsk arkeologis historie, s. 29 <br>Herteig, Asbjørn E.: Romertids ...