Now showing items 21-40 of 1140

 • Herteig, Asbjørn E. (Research report / Forskningsrapport, 1951)
  Høsten 1949 oppdaget Pål Gihle en stein med skålgroper på gården Sundli, gnr. 94, brnr 80, Hof s., Østre Toten. (Foto nr 40).Over alt hvor det ikke er dyrket mark kan en på dette feltet finne tallrike rydningsroyser, nærmere ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1952)
  Grieg, Sigurd: A. W. Brøgger, 1884 – 1951, s. V--XX <br>Marstrander, Carl J. S.: De nordiske runeinnskrifter i eldre alfabet, s. 1 <br>Grieg, Sigurd: Drikkehornet ”sløkkefri” fra Vistad i Mo, Telemark, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1953)
  Hougen, Bjørn: Henrik Berg, 1979 — 1952, s. 5 <br>Sjøvold, Thorleif: Ingvald Undset, s. 7 <br>Braatøy, Sigrid: Ingvald Undsets forfatterskap, s. 29 <br>Magerøy, Ellen Marie: Tilene fra Mødrufell i Eyjafjord, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1954)
  Eliassen, Georg: Henrik Nissen, 1888 – 1953, s. V <br>Petersen, Jan: Bosetningen i Rogland i folkevandringstiden, s. 1 <br>Hougen, Bjørn: Fra norsk arkeologis historie, s. 29 <br>Herteig, Asbjørn E.: Romertids ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1955)
  Slomann, Wencke: Haakon Shetelig, 1877 – 1955, s. V <br>Simonsen, Povl: En dyrehoveddolk og andet nyt fra Karlebotn, s. 1 <br>Hagen, Anders: Vognen. Et streiftog i bronsealderens kulturhistorie, s. 9 <br>Herteig, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1956)
  Marstrander, Sverre: Hovedlinjer i Trøndelags forhistorie, s. 1 [Plansje ikke digitalisert] <br>Ekholm, Gunnar: En västlig og en östlig importgren i Nordens Järnålder, s. 71 <br>Munch, Jens Storm: Folkevandringstidens ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1958)
  Hagen, Anders: Erik Hinsch, 1925 – 1958, s. V <br>Janse, Olov: Dionysos i Indokina, s. 1 <br>Hafsten, Ulf: Jordbrukskulturens historie i Oslo- og Mjøstraktene belyst ved pollenanalystiske undersøkelser, s. 51 [Plansjer ...
 • Martens, Irmelin; Munch, Jens Storm; Christensen, Arne-Emil; Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1958)
  Innberetning fra registreringene og utgravningene i 1958. Registreringen omfattet de delene av Songavatn som ligger nedenfor Nekjeosen, dessuten terrenget langs Songaelva ned til Totak. Området består av flere vann. Til ...
 • Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1959)
  På ettervinteren 1959 ble det foretatt grunnarbeider til den fremtidige Os sentralskole i Rakkestad. Et mineskudd brakte for dagen et nesten fullstendig garnsøkke i kleber med innskåret fure. Funnet ble innrapportert til ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1959)
  Slomann, Wencke: Et nytt romertids gravfunn fra Nord-Norge, s. 1 <br>Rosenqvist, A. M.: Analyser av sverd og skjold fra Bø-funnet, s. 29 <br>Hagen, Anders: Funn fra fjellvann, s. 35 <br>Stender-Petersen, Ad.: ...
 • Hagen, Anders; Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1959)
  Undersøkelsene i Gyrinos-Flævatn begynte 21. juni 1959. Reguleringen av disse vann var da kommet så langt at dammen var ferdig og oppsamlingen av magasin-vann var begynt. Fra Hemsedal var bygget en anleggsvei, som steg ...
 • Larsen, Arne J.; Martens, Irmelin; Bleken-Nilssen, Jo; Holtan, Vera Evandt; Mandt, Gro; Hagen, Anders; Christensen, Arne Emil (Research report / Forskningsrapport, 1959)
  Steinalderlokaliteter, hellere, tufter.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1960)
  Hagen, Anders: Jordbrukspionerer i steinalderen, s. 1 <br>Blindheim, Charlotte: Kaupangundersøkelsen etter 10 år, s. 43 <br>Skaare, Kolbjørn: Myntfunn og datering, s. 69 <br>Martens, Irmelin: Vikingetogene i ...
 • Bleken-Nilssen, Jo; Martens, Irmelin; Mandt, Gro (Research report / Forskningsrapport, 1960)
  Steinalderlokaliteter, tufter, jernvinne.
 • Eikholm, Thor S.; Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1960)
  Innberetning om registrering av fortidsminner ved Ustevatn, Hol s. og pgd.,Buskerud. Steinalderlokaliteter, jernvinne.
 • Christensen, Arne Emil (Research report / Forskningsrapport, 1960)
  Registreringer og utgravninger av steinalderlokaliteter i Finndalen. Hovatn I og II.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1961)
  Hougen, Bjørn: Norsk Arkeologisk Selskap 25 år, s. V <br>Martens, Irmelin: Steinalderjakt i fjellet, s. 1 <br>Ingstad, Anne Stine: Votivfunnene i nordisk bronsealder, s. 23 <br>Straume, Eldrid: To romertids gravfunn ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1962)
  Hougen, Bjørn: Harry Fett, s. 5 <br>L’Orange, H. P.: En senantikk keiserinnestatue i det Norske Institutt i Roma, s. 9 <br>Blindheim, Charlotte: Smedgraven fra Bygland i Morgedal, s. 25 <br>Skaare, Kolbjørn: ...
 • Haugen, Ivar (Research report / Forskningsrapport, 1962)
  Steinalderboplasser, tufter, bogasteller, dyregraver.
 • Skjelsvik, Elizabeth (Research report / Forskningsrapport, 1962)
  Gravfelt og bosetningsspor. Istrehågan, Istre Søndre, 71/21, Tjølling, Vestfold. Undersøkelsene fra 1959 til og med 1962 er slått sammen i en PDF.