Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:04:46Z
dc.date.available2013-03-12T12:04:46Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-01-04en_US
dc.identifier.citationTønnesen, Lene Moen. Idretten, media og konfliktene. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27693
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven ser nærmere på hvordan media presenterer skandaler i sportens verden, samt forholdet mellom idrettsorganisasjoner og media, i en krisesituasjon spesielt. Media og idrettsorganisasjoner lever i et gjensidig forhold der idrettsorganisasjoner er produsenter av underholdning for media, mens media er leverandør av idretten ut til publikum. Media beskriver ikke bare hendelser, men gjør hendelser til historier gjennom rammelegging, dramaturgi og ved å gi de involverte partene ulike roller. Medias fremstilling av en sak har derfor konsekvenser for de involverte, ikke minst for organisasjoner som ønsker å fremstå på en positiv måte overfor omgivelsene gjennom media. Av den grunn er det viktig for organisasjonene å ha en bevisst kommunikasjon med media for å nå ut med sine budskap. Organisasjonene kan påvirke medias dekning ved eksempelvis å tilrettelegge sine budskap etter medias rammer og fremstå som attraktive kilder. Fordi media spiller en rolle som opinionsdanner og agendasetter, kan en medieskandale fort bli en krise for organisasjonen som rammes. For å komme ut av en mer eller mindre medieskapt krise på best mulig vis, kreves at organisasjonen opptrer og kommuniserer på en måte som oppfattes som åpen og troverdig av media, og som er i samsvar med samfunnets moralske koder.nor
dc.description.abstractAbstract This thesis surveys how the media present sport scandals, and also the relationship between sport organizations and the media, particularly when crises arise. Media and sport organizations are mutually dependent on each other. Sport organizations produce entertainment for the media, while the media supplies coverage of sporting events to the general audience. The media do not only describe events, they make events into stories through framing, dramaturgy and by assigning roles to the different parts. Media’s presentation of an item thus has consequences for the involved parts, particularly for organizations that wish to appear in a more positive light through the media. It is therefore important for organizations to communicate deliberately with the media to get their messages across. Organizations may influence media coverage for instance by adapting their messages after media’s confines, and by appearing to be attractive sources. Because the media play their part as opinion creator and agenda setter, a media scandal may rapidly become a crisis for the affected organization. To get out of a scandal more or less created by the media, the organization must act and communicate in a way that the media will interpret as open and credible, and that is in accordance with society’s moral codes.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleIdretten, media og konfliktene : en studie av forholdet mellom media og idrettsorganisasjoner, medias skandaler og organisasjonenes kriseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-06-09en_US
dc.creator.authorTønnesen, Lene Moenen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tønnesen, Lene Moen&rft.title=Idretten, media og konfliktene&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18715en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo69311en_US
dc.contributor.supervisorRagnar Waldahlen_US
dc.identifier.bibsys081259964en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27693/1/Masteroppgave_lenemoentoennesen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata