Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:03:32Z
dc.date.available2013-03-12T12:03:32Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2007-12-22en_US
dc.identifier.citationKnudsen, Anders Marius. Den store debatten om et lite stykke tøy. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27692
dc.description.abstractHøsten 2003 dukket det i norske medier opp en debatt som handlet om bruken av det muslimske hodeplagget hijab. Denne masteroppgaven handler om hvilke fremstillinger som preget denne debatten i ulike norske aviser. Spørsmålet oppgaven stiller er hvilke medierammer som kjennetegner medienes fremstilling av hijabdebatten. Den undersøker hvilke stemmer og aktører som slipper til i debatten og hvordan disse påvirker medierammene som skapes. I tillegg ser oppgaven på hvordan medierammene påvirkes av avisenes og skribentenes politiske, kulturelle og ideologiske ståsted. Spørsmålene blir besvart gjennom en kvantitativ analyse av fem norske aviser som tar for seg omfanget av debatten og hvem som kommer til orde i den. I tillegg er det en kvalitativ analyse av utvalgte artikler som tar for seg hvilke medierammer som blir brukt og hva disse medierammene inneholder. Det teoretiske bakteppet for denne analysen er ideen om at det finnes et skille mellom ”oss og de andre” i fremstillingen av minoriteter i norske medier, og at dette skillet har en historisk bakgrunn fra orientalismen og at orientalistiske fremstillinger fortsatt er levende i dag. Oppgaven viser at hijabdebatten rommer to store motsetninger i fremstillingen. Den ene er kvinneundertrykkingsrammen og den andre er rettighetsrammen. Disse to medierammene brukes i varierende grad og på ulik måte i de forskjellige avisene. Oppgaven viser også at det er et klart skille mellom ”oss” og ”de andre” i norske medier.nor
dc.description.abstractDuring the autumn of 2003 a debate about the use of the Muslim head garment hijab was introduced in the Norwegian media. This thesis is looking into how the debate was presented in different Norwegian newspapers. The question raised is which news frames are used in media’s presentation of the debate. The thesis explores which voices are heard, and who’s participating in the debate, and how this influences the news frames that are created. It also examines how the frames are influenced by the political, cultural and ideological position of the paper, and of the writers in the debate. The questions are answered by using a quantitative analysis of five Norwegian newspapers, describing the scope of the debate and who’s participating in it. This is followed by a qualitative analysis of a selection of articles where one finds the different news frames which exist in the debate, and the content of these frames. The theoretical background for the analysis is the presentation of minorities in the Norwegian media as there being a distance between “us” and “them”, and that this distance has its roots back in orientalism. The thesis points out two main conflict lines in the presentation of the debate. One is the female repression frame and the other is the human rights frame. It shows that these lines are used to a different extent, and in a different way, by the different papers. It also shows that there is a pronounced division between “us” and “them” in Norwegian media.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleDen store debatten om et lite stykke tøy : medierammer i hijabdebattenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-05-30en_US
dc.creator.authorKnudsen, Anders Mariusen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Knudsen, Anders Marius&rft.title=Den store debatten om et lite stykke tøy&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18714en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo69129en_US
dc.contributor.supervisorSigurd Allernen_US
dc.identifier.bibsys080839789en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27692/2/masteroppgaven_HELT_ferdig%5B1%5D.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata