Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:04:53Z
dc.date.available2013-03-12T12:04:53Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-03-18en_US
dc.identifier.citationJohnsen, Siv Kathrine. Den digitale læringsarena. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27648
dc.description.abstractMed Kunnskapsløftet og de nye læreplanene har skolene fått et mer konkret krav til bruk av digitale læremidler i undervisningen. Men hvordan kan og bør fagstoff og oppgaver formidles gjennom digitale læringsprogrammer? For å belyse dette spørsmålet undersøkes designløsningene i Genteknologi, et nettbasert læringsprogram laget av forsknings- og utviklingsprosjektet Viten. I Genteknologi formidles fagstoffet ved bruk av både skrift, bilder og animasjoner, og det inneholder i tillegg interaktive oppgaver. Formålet med studien er å se om det er samsvar mellom Vitens intensjoner, konkrete designløsninger og en gruppe elevenes vurderinger av designet. Analysen foretas på bakgrunn av multimodal kommunikasjonsteori, samt med perspektiver på hypertekstualitet og interaktivitet. Resultatene fra undersøkelsen viser at elevene var mer positive til multimodale tekster som kombinerer skrift og visuelle elementer enn monomodale, skriftlige tekster. Sammen med organisering av fagstoffet i multilineære strukturer mente flere elever at de fikk en økt motivasjon til å lese fagstoff. Videre viste elevene betydelig engasjement for de interaktive oppgavene som satte deres handlinger inn i en konkret kontekst kombinert med en spilldimensjon.nor
dc.description.abstractFollowing the introduction of the school reform program Kunnskapsløftet and recently updated curricula, Norwegian schools have been more concretely challenged to use digital learning technologies in the classroom. But how can and should subjects and tests be conveyed through digital media? To shed light on this question, this study looks at design choices made in Genteknologi, a web-based learning program developed by the research and development project Viten. In Genteknologi, the subjects are presented using writing, imagery and animation. Additionally, it uses interactive tasks. The aim of the study is to see whether Viten’s goals, the design solutions, and the feedback of a group of students regarding the design, are concurrent. The analysis is based on multimodal communication theory, with perspectives on hypertextuality and interactivity. The results of the study show that students were more positive towards multimodal texts using combinations of written and visual elements than monomodal, written texts. When the subject matter was organized in multisequential structures, several students claimed their motivation to study school subjects was increased. Furthermore, the students showed a considerable interest in interactive tasks that set their actions into a concrete context combined with a game dimension.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleDen digitale læringsarena : multimodalitet og brukeraktivitet i digitale læremidleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-11-07en_US
dc.creator.authorJohnsen, Siv Kathrineen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Johnsen, Siv Kathrine&rft.title=Den digitale læringsarena&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16742en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo54909en_US
dc.contributor.supervisorGunnar Liestølen_US
dc.identifier.bibsys071567011en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27648/1/Denxdigitalexlxringsarena.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata