Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:08:22Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-11-21en_US
dc.identifier.citationChristensen, Øystein Hygen. Hvem kan merke Larvik?. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27635
dc.description.abstractLar det seg gjøre å fremstille en by som en merkevare? I denne oppgaven blir bymerkekampanjen Branding Larvik analysert. Oppgaven inneholder en gjennomgang av ulike tilnærminger til å se på byen som en merkevare. Begrepet merkevarebygging blir problematisert og aktualisert i en medievitenskaplig sammenheng. For å kunne danne seg kunnskap om Branding Larvik presenteres det to ulike analyser. I den første analysen blir informasjonsbrosjyren til Branding Larvik undersøkt. Her danner bilder og tekst til sammen Branding Larviks dominerende fortelling om det unike ved Larvik og larvikinger. Lokalavisen Østlandsposten er gjenstand for den andre analysen. Her blir det sett nærmere på hvordan begrepet Branding Larvik blir fremstilt, brukt og debattert i året etter lanseringen. Til sammen gir de to analysene en viktig innsikt til fenomenet bymerking. Analysefunnene forteller at merkevarebygging av en by er vanskelig hvis ikke metoden tilpasses byens sammensatte struktur. Samtidig viser funnene at Branding Larvik ble en viktig identitetsmarkør i Larvik, om enn på en annen måte enn initiativtakerne hadde ønsketnor
dc.description.abstractIs it possible to portray a city as a brand? This thesis will analyze the city branding campaign of Branding Larvik. The thesis will include a review of different approaches to viewing the city as a brand. The term branding will be examined in a communications context. In order to gain knowledge on Branding Larvik, two different analyses will be presented. The first analysis will examine the information brochure of Branding Larvik. Here, pictures and text will together shape Branding Larvik s dominating narrative of the unique in Larvik and Larviks inhabitants. The local paper Østlandsposten is the subject of the second analysis. The thesis will have a closer look at how the term Branding Larvik is portrayed used and debated in the year following its launch. Together, the two analyses will give important insights to the phenomena of city branding. The results of the analyses show, how branding of the city is difficult if the methods used are not adapted to the city s complex structure. At the same time the results show that Branding Larvik became an important mark of identity in Larvik, though in a different way than that wished for by the people initiating it.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleHvem kan merke Larvik? : en analyse av Branding Larviks forsøk på å gi Larvik en visjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-03-05en_US
dc.creator.authorChristensen, Øystein Hygenen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Christensen, Øystein Hygen&rft.title=Hvem kan merke Larvik?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14417en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo48752en_US
dc.contributor.supervisorEspen Ytrebergen_US
dc.identifier.bibsys070280975en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata