Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:08:20Z
dc.date.available2013-03-12T12:08:20Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-11-10en_US
dc.identifier.citationKnudsen, Ole Morten. En kamp om virkeligheten. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27631
dc.description.abstractTerrorisme har de siste årene blitt en viktig del av vår hverdag. Mediene bringer daglige historier og analyser rundt temaet, og det ses som et alvorlig problem, av mange som en overhengende fare for samfunnet. Denne oppgaven tar for seg begrepet ”terrorisme” og ser på hvordan dette begrepet brukes og behandles av en avis under totalitær kontroll versus dagens demokratiske presse. Oppgaven gjør også rede for relevante medieeffekter som ’agenda setting’, ’agenda cutting’ og ’framing’, og viser hvordan både media selv og publikum blir søkt påvirket ved hjelp av disse effektene. Da spesielt når mediene rapporterer om terror. For å vise hvordan dette gir seg uttrykk i praksis gir oppgaven analyser av medias behandling av to forskjellige hendelser. Den ene analysen tar for seg en aksjon utført av norske motstandsmenn mot de tyske okkupantene under krigen og hvordan denne ble behandlet i den okkupantkontrollerte pressen da. Den andre analysen tar for seg en nyere hendelse fra Midtøsten hvor USA angripes og ser hvordan denne blir behandlet i dagens medier. Oppgaven gir en sammenligning av disse hendelsene, og viser likheter og ulikheter mellom disse i forhold til medieeffekter. Gjennom dette forsøker denne oppgaven å vise hvordan mediene står i en dragkamp om virkeligheten i slike situasjoner, og viser hvordan medier under to forskjellige styresett fungerer i denne dragkampen. Jeg finner at språk og begrepsapparat har noen likhetstrekk. Men aktørene synes også å ha vesentlig forkjeller både i mål og metode. I hendelsene under andre verdenskrig synes respekten for ”smitteeffekt” ved omtale av attentater og liknende som større.nor
dc.description.abstractTerrorism has the last few years become an important part of our daily lives. The media brings us daily stories and analyses on this topic and it’s regarded as a serious problem and a substantial threat to society. This thesis shows how the concept “terrorism” is understood and how it is used by media under totalitarian control versus the democratic media today. The thesis also explains some of the most relevant media theories, such as ‘agenda setting’, ‘agenda cutting' and framing. The thesis shows how media themselves, as well as the public, is sought influenced by these effects, especially how this is being done, when the media is writing stories on terrorism. To show how this works in practise the thesis does analyses on two different events. One analysis is on the media during the occupation of Norway and how this media, which was controlled by the German occupants, wrote on an action perpetrated by the Norwegian resistance. The other analysis is on a more recent event in the Middle-East where the US is attacked and how media today responded to this event. The thesis will make a comparison between these two reports and see resemblances and distortions in their coverage. Through this the thesis tries to show how the media is a participant in a constant struggle about reality, and how the media during two different state systems treated this struggle. Through this research I find that language and the use of concepts share some similarities. But the participants seem to have great distortions in both goals and methods. I the events during World War II the respect of a “contamination-effect” by reporting on sabotage and other similar topics seemed much more valued.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn kamp om virkeligheten : terrorister og frihetskjempere i et mediehistorisk perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-03-05en_US
dc.creator.authorKnudsen, Ole Mortenen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Knudsen, Ole Morten&rft.title=En kamp om virkeligheten&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14418en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo47892en_US
dc.contributor.supervisorHans fredrik Dahl, Eli Skogerbøen_US
dc.identifier.bibsys070282927en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27631/1/MasterOleMortenKnudsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata