Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:08:54Z
dc.date.available2013-03-12T12:08:54Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-05-07en_US
dc.identifier.citationBerntzen, Øystein. When lobbying backfires. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27602
dc.description.abstractSAMMENDRAG Denne masteroppgave studerer lobbyteori og interessentteori, med utgangspunkt i oljeindustriens mislykkete lobbykampanje for endringer i skatteregime i perioden mellom 2002 og 2004. Det empiriske materialet avdekker at oljeindustriens relasjoner med sentrale politiske aktører ble slitt som følge av den intense lobbyvirksomheten mot regjering og Storting. Videre avdekkes motsetninger mellom den relasjonelt fokuserte interessentteorien og den resultatorienterte lobbyteorien, samt en iboende fare for at lobbyvirksomhet kan slå tilbake og skade lobbyistens relasjoner til de han eller hun forsøker å påvirke. Et teoretisk rammeverk for kontekstbasert identifikasjon av interessenter foreslåes for å tilpasse disse teoriene til hverandre.nor
dc.description.abstractABSTRACT This thesis studies lobbying theory and stakeholder theory with basis in one qualitative case of a failed lobby campaign for tax amendements conducted by the Norwegian oil industry between 2002 and 2004. The research material indicates that the oil industry’s relations with central political actors became strained as a result of the intense lobbying towards government and Parliament. It furthermore uncovers conflict between the relationally focused stakeholder theory and the result oriented lobby theory and practice, revealing the immanent danger that lobbying might backfire and damage the lobbyist’s relations with the actors he or she tries to influence. A theoretical framework for contextually based stakeholder identification is proposed in order to adapt these theories to one another.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleWhen lobbying backfires : a qualitative case study of a failed lobby campaignen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-11-01en_US
dc.creator.authorBerntzen, Øysteinen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Berntzen, Øystein&rft.title=When lobbying backfires&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-13468en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo40322en_US
dc.contributor.supervisorØyvind Ihlenen_US
dc.identifier.bibsys061794422en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27602/1/MasteroppgavexxysteinxBerntzen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata