Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:03:42Z
dc.date.available2013-03-12T12:03:42Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-05-10en_US
dc.identifier.citationEckersberg, Helen. Informasjonsstrategier og handlingsvalg i det globale, sivile samfunn. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27568
dc.description.abstractFremveksten av internasjonale, frivillige organisasjoner sier noe om intensivering av verdensomspennende relasjoner og et globalt sivilt samfunn. Globalisering er derfor en sentral samfunnsmessig tilstand for å forstå internasjonale frivillige organisasjoner og deres strategiske virkemidler. Oppgavens problemstilling gjenspeiler disse forholdene. Hvordan blir Amnesty Internationals informasjonsstrategier og handlingsvalg formet av og tilpasset omgivelsene, og på hvilke måter er vekselvirkninger i forholdet mellom omgivelsene og organisasjonen med på å legge føringer for Amnesty International Norges informasjonsvirksomhet? I analysen har jeg brukt Dieter Ruchts begrepsmessige tilnærmelse som synliggjør hvordan faktorer på ulike samfunnsmessige nivåer virker strukturerende på organisasjoners handlinger og strategier.nor
dc.description.abstractThe growth of international non-governmental organisations displays intensification of world-embracing relations, and a global civil society. The concept of globalisation is a crucial social condition to understand international non-governmental organisations and their strategic means. The issue to be addressed in this thesis reflects these conditions. How are Amnesty International’s action repertoires and information strategies shaped by and adjusted to its environment, and in what ways are interaction between the environment and the organisation itself influencing Amnesty International Norway’s information activities? My analysis is based on Dieter Rucht’s conceptual approach which makes visible how factors on various social levels influents an organization’s choice of strategies and actions.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleInformasjonsstrategier og handlingsvalg i det globale, sivile samfunn : en analyse av Amnesty International og Amnesty International Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-04-05en_US
dc.creator.authorEckersberg, Helenen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Eckersberg, Helen&rft.title=Informasjonsstrategier og handlingsvalg i det globale, sivile samfunn&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11421en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo27083en_US
dc.contributor.supervisorTore Slaattaen_US
dc.identifier.bibsys05221513xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27568/3/eckersberg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata