Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:05:19Z
dc.date.available2013-03-12T12:05:19Z
dc.date.issued2004en_US
dc.date.submitted2004-11-03en_US
dc.identifier.citationAbrahamsen, Guro Louise. Arvesølvet på børs. Hovedoppgave, University of Oslo, 2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27548
dc.description.abstractOppsummering Denne oppgaven er en tidskomparativ studie av Statoils informasjonsvirksomhet før og etter børsnotering og delprivatisering av selskapet. Studiet ser på hvordan organisering av informasjonsvirksomheten, kommunikasjonsstrategier og pressens omtale av selskapet endres når selskapet blir børsnotert og delprivatisert. Hovedkonklusjonen er at endrede eierforhold har ført til at selskapet må ta større hensyn til økonomiske interesser i sin kommunikasjon. Det har skjedd en forskyvning fra et industrielt til et finansielt perspektiv, både i Statoils egen kommunikasjon og i medienes omtale. Samtidig har det blitt et sterkere fokus på samfunnsansvar. Statoil har blitt mer åpne om sine finansielle tall, mens børsnoteringen også har ført til at selskapet har blitt mer lukket, av hensyn til børsforskriftene. Til slutt har børsnoteringen og delprivatiseringen ført til profesjonalisering av informasjonsvirksomheten.nor
dc.description.abstractSummary This dissertation is a time comparative study of Statoil`s public relations before and after introduction to the stock exchange market and partly privatizing of the company. The study investigate how PR are organized, communication strategies and press descriptions of the company changes when the company are introduced to the stock exchange market and are partly privatized. The main conclusion is that changed ownership leads to more attention to commercial interest in their communication. There has been a movement from an industrial to financial perspective both in Statoil`s own communication and in Medias description of the company. There has been a stronger focus on Corporate Social Responsibility. Statoil has been more open about their financial numbers, but also more closed in their communication because of the rules and regulations in the stock market. Finally the introduction to the stock marked and privatizing of the company have professionalized the organizations public relations.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleArvesølvet på børs : Informasjon og eierforhold. En analyse av informasjonsvirksomheten i Statoil før og etter børsnotering og delprivatiseringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-04-04en_US
dc.creator.authorAbrahamsen, Guro Louiseen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Abrahamsen, Guro Louise&rft.title=Arvesølvet på børs&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2004&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10397en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo21977en_US
dc.contributor.supervisorTore Slaattaen_US
dc.identifier.bibsys050411500en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata