Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-13T12:42:16Z
dc.date.available2014-03-13T12:42:16Z
dc.date.issued2004en_US
dc.date.submitted2004-11-01en_US
dc.identifier.citationSandvold, Mari Sung Hee Choi. Herakles - fra metope til multimedia. Hovedoppgave, University of Oslo, 2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27546
dc.description.abstractSammendrag I denne oppgaven ser jeg nærmere på framstillingen av Herakles i antikken kontra tv-serien Hercules: The Legendary Journeys. Oppgaven min består av to likestilte deler; et multimedieprodukt på en CD-ROM, og en papirdel som tar for seg metoder og teorier knyttet til det egenproduserte multimedieproduktet og selve produksjonsprosessen. Problemstillingen er også todelt. Først drøfter jeg representasjonsproblematikken i forhold til de ulike uttrykksformene. Så ser jeg på hvordan min multimediepresentasjon blir påvirket av mediet CD-ROM. Som analysen min viser, vil de ulike mediene ha forskjellige retoriske grep for hvordan man forteller en god historie. Dette kan påvirke hvilke myter og vinklinger man velger. Min multimediepresentasjon må ta hensyn til flere mediers konvensjoner. I tillegg har hypertekst sin egen retorikk, som passer godt overens med den populærvitenskapelige framstillingen. Jeg har i utarbeidelsen av selve CD-rom’en ikke fulgt én bestemt produksjonsmodell, men hentet litt fra de tradisjonelle prosessmodellene, som spiralmodellen, og brukt nyere teorier som konkret går på nettdesign og utarbeidelsen av større hypertekstsystemer, som de til Barner-Rasmussen og Nielsen.nor
dc.description.abstractAbstract In this thesis I examine the ancient presentation of Hercules versus the TV-series Hercules: The Legendary Journeys. My task consists of two parts; a multimedia product in the form of a CD-ROM, and a paper thesis that covers methods and theories concerning my own multimedia product and the actual production process. The problem also consists of two parts. First I discuss the problems with representation regarding different media. Then I examine how the medium CD-ROM affects my multimedia presentation. My analysis shows that different media have different rhetorical conventions regarding storytelling. This can affect the outcome when choosing the myths and the angle you want for your presentation. My multimedia production has to consider many conventions. In addition, hypertext has its own rhetoric, which supports the popular science presentation. When working on the actual CD-ROM, I have been mixing traditional process models, like the spiral model, with more recent web theories, like those of Barner-Rasmussen and Nielsen.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleHerakles - fra metope til multimedia : En komparativ analyse av den antikke framstillingen kontra tv-serien "Hercules: The Legendary Journeys", presentert som et multimedieprodukten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-10en_US
dc.creator.authorSandvold, Mari Sung Hee Choien_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sandvold, Mari Sung Hee Choi&rft.title=Herakles - fra metope til multimedia&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2004&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36931
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo21903en_US
dc.contributor.supervisorGunnar Liestølen_US
dc.identifier.bibsys140702229en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27546/1/Herakles.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata