Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:07:20Z
dc.date.available2013-03-12T12:07:20Z
dc.date.issued2004en_US
dc.date.submitted2004-05-05en_US
dc.identifier.citationSmith-Isaksen, Marte. "Alle gode krefter må samles". Hovedoppgave, University of Oslo, 2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27526
dc.description.abstractVideoen har gjennom de siste tre tiårene vært både fryktet og utskjelt. Da mediet ble introdusert i Norge på slutten av 1970-tallet var det knyttet store forventninger til dets muligheter og bruksområder. Etter hvert snudde forventningene til frykt og bekymring. Videovold ble et samlebegrep for farlige medieinntrykk, og det var ingen tvil om at videomediet måtte bringes under offentlig kontroll. I denne oppgaven ser jeg på den historiske utviklingen av regulering av videomediet, årsaker til endringer i lov-verket sporet i offentlig debatt og politiske prosesser, og virkningen av dette sett i utøvelsen av en kontrollpraksis hos Statens filmtilsyn. Moralsk panikk eller mediepanikk har blitt brukt som betegnelse for den frykten og usikkerheten som oppstår i samfunnet når et nytt medium blir introdusert. Dette tjener som et utgangspunkt for undersøkelsen av bakenforliggende årsaker til de stadige lovendringene for videomediet. Jeg undersøker også om det i utviklingen finnes divergerende tendenser; for mens den juridiske reguleringen av mediet gjennom lovendringer har blitt stadig strengere, har forvaltningen av lovverket, gjennom kontroll og sensur, blitt mer liberal.nor
dc.description.abstractDuring the last three decades, the VCR (home video) has been both feared an despised. When the medium was introduced to the Norwegian market in the late seventies, great expectations were attached to its potential areas of use. After a while, expectations turned to fear and anxiety. Video violence or video nasties became a term for all harmful impressions from the media, and there were no doubt that the VCR had to be brought under governmental control. In this thesis, I explore the historical development of the VCR; how regulations has been elaborated and changed over the years. In addition, I examine causes of these changes in public and political discourse, and the effect these changes had on routines and judgements made by Statens filmtilsyn (the Norwegian Board of Film Classification). Moral panic, or media panic, are terms used to describe the fear and insecurity the introduction of a new medium causes in a society, and serves as a theoretical starting point in the search for causes that lies behind continual changes in the regulations of the VCR. I also examine the diverging tendencies in the development process; while the juridical regulations of the medium has been stricter through the years, the interpretation of the legal framework, through control and censorship, have had a liberal development.eng
dc.language.isonoben_US
dc.title"Alle gode krefter må samles" : om norske myndigheters håndtering av videovolden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2004-08-13en_US
dc.creator.authorSmith-Isaksen, Marteen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Smith-Isaksen, Marte&rft.title="Alle gode krefter må samles"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2004&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-9555en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo18496en_US
dc.contributor.supervisorHenrik G. Bastiansenen_US
dc.identifier.bibsys041648137en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata