Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:06:07Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationAanes, Guttorm. Grønne kilder. Hovedoppgave, University of Oslo, 2000en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27501
dc.description.abstractDenne oppgaven analyserer norske miljøvernorganisasjoner som nyhetskilder i et nyhets-sosiologisk perspektiv. Gjennom analyser av tre miljøvernorganisasjoners mediestrategier, medienes redaksjonelle prioriteringer av miljøjournalistikken og mediedekningen av de tre organisasjonene, kartlegges miljøvernorganisasjonenes status som nyhetskilder og hvordan deres mediestrategier påvirker mediedekningen av miljøspørsmål. Oppgaven har som utgangs-punkt at miljøbevisstheten i løpet av 1990-tallet har blitt inkorporert i samfunnet som helhet, og at dagens miljøvernorganisasjoner dermed befinner seg i en situasjon som utfordrer deres posisjon som nyhetskilder. Jeg stiller derfor spørsmål om hvilke strategier miljøvernorganisa-sjonene benytter i denne situasjonen. Analysene viser at miljøvernorganisasjonene har møtt utviklingen på ulike måter, men at det er en tydelig tendens til at organisasjonene er i retning bort fra det aksjonsbaserte miljøvernet som grunnlag for medieoppslag, til fordel for mer ekspertise- og kunnskapsbaserte medierep-resentasjoner. Denne strategiutviklingen faller likevel ikke ut til samtlige organisasjoners fordel: Analysene viser at organisasjonenes mediestrategier har varierende innvirkning på mediedekningen, at journalistene gir organisasjonene ulik status som nyhetskilder, og at organisasjonene derfor i ulik grad har klart å etablere seg som autoritative nyhetskilder på miljøfeltet.nor
dc.description.abstractThis thesis investigates Norwegian environmental organisations as news sources from the perspective of the sociology of news production. By analysing three environmental organi-sations media strategies, the media s editorial priorities of environmental news, and the media coverage of the three organisations, I examine the organisations status as news sources and how their media strategies influence the media coverage of environmental news. The thesis develops from the insight that during the 1990 s, environmental consciousness has been incorporated in society as a whole, and that therefore, contemporary environmental organi-sations are in a challenging situation for their position as news sources. Thus, I ask what strategies the environmental organisations are utilizing in this situation. My analyses show that the organisations have met the development in different ways, but there is a distinct tendency that they move away from action-based environmentalism as the basis of media representations, towards more expertise and knowledge based representations. This development, however, is not benefitial for all of the three organisations: The analyses show that the media strategies of environmental organisations have varying influence on the media coverage, that journalists give the organisations different status as news sources, and that the organisations therefore to a varying degree have been able to establish themselves as authoritative news sources in the environmental field.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleGrønne kilder : miljøvernorganisasjoners mediestrategier og mediedekningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-10-28en_US
dc.creator.authorAanes, Guttormen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aanes, Guttorm&rft.title=Grønne kilder&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2000&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29721en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo1752en_US
dc.identifier.bibsys000987700en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata