Now showing items 1-1 of 1

  • Rui, Liv Marit (Research report / Forskningsrapport, 1987)
    Statens Vegvesen v/vegsjefen i Buskerud skal bygge ny E68, omkjøringsvei Hønefoss (Parsell Veien - Nymoen) . Avkjøringen til gamle Rv.7 ble godkjent av Universitetets Oldsaksamling i 1977. Senere ble det ved flyfotografering ...