Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:06:58Z
dc.date.available2013-03-12T12:06:58Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-07en_US
dc.identifier.citationTrøite, Jenny Kanestrøm. Autentisitetens gjennomslagskraft. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27370
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan norske politikere bruker talkshowet som arena for politisk kommunikasjon. Fjernsynet har langt på vei brutt ned grensa mellom informasjon og underholdning, noe som har ført til en framvekst av nye hybridsjangre, nye politikertyper og, ikke minst, en ny politisk retorikk. Talkshowet er et resultat av denne utviklinga, og er derfor et spennende utgangspunkt for å undersøke hvordan norske politikere har tilpassa seg den nye mediesituasjonen. I talkshowet må politikerne stadig skifte mellom de ulike krava som stilles til politikk og underholdning. De må opprettholde den autoriteten og makta de er avhengige av å ha som politikere, samtidig er de nødt til å gi av seg selv og vise sin personlighet for å skape samhold med publikum. En vellykka opptreden i talkshow fordrer derfor at politikeren oppnår en suksessfull sammensmelting av den offentlige og private sfære.Ved hjelp av en innholdsanalyse, som er forankra i retorikkteori og retorisk terminologi, studeres ti talkshowopptredener med sikte på å avsløre hvilke virkemidler politikere bruker for å gi et troverdig inntrykk i slike program. Deretter settes oppgaven inn i et større perspektiv, ved å vise hvordan oppgavens funn kan si noe om hvilken retorikk som er mest hensiktsmessig og overbevisende å benytte for politikere som gjester talkshow.Analysen viser at samtlige politikere i utvalget er storforbrukere av personifisering, som har til hensikt å skape samhold og identifikasjon. Man ser i tillegg at politikere som opptrer på en jevn og hverdagslig måte, og som formilder et engasjement som bunner i personlige erfaringer og oppfatninger, oppleves som troverdige. Samtidig er det avgjørende at politikerne er konsekvente, altså at de har konsekvens i sin etos, sine argumenter og sin opptreden.nor
dc.description.abstractDuring the recent years, entertainment has become a large part of the political coverage in the media. Politicians today have to constantly adjust between the different requirements of politics and entertainment in order to maintain their position and authority in the political sphere, as well as their relevance to the everyday culture of their voters. This master thesis examines how Norwegian politicians create trustworthiness, or credibility, when they participate in talk shows. To earn credibility, politicians have to act and talk to meet the specific needs of the audience and the genre. A content analysis combined with rhetorical theory and concepts are used to identify the tools politicians use to build credibility in talk shows. The main goal is to discover which political rhetoric is most persuasive to use in talk shows to gain credibility amongst the audience.The results reveal that politicians often use their personal experience and personal life to build an image as «a man of the people». With such an image, the audience will feel a link between themselves and the politician, and therefore believe them to be truthful. It is also important for politicians to be honest, and to show what their real emotions and real motives are. Most important, however, is that the politicians are consistent, both in their ethos, their arguments and in their performance.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleAutentisitetens gjennomslagskraft : En studie av talkshow som arena for politisk kommunikasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-18en_US
dc.creator.authorTrøite, Jenny Kanestrømen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Trøite, Jenny Kanestrøm&rft.title=Autentisitetens gjennomslagskraft&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31422en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo158255en_US
dc.contributor.supervisorGunn Enlien_US
dc.identifier.bibsys123957257en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27370/1/TrxitexxJennyxKanestrxm_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata