Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:07:38Z
dc.date.available2013-03-12T12:07:38Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-12-22en_US
dc.identifier.citationTraaen, Ann Kristin. Girl power på lerretet. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27361
dc.description.abstractTenåringsjenter har i økende grad fått en markant plass i populærkulturen de siste tiårene, ikke minst i filmmediet. Denne oppgaven er en tekstanalyse av jenteprotagonistene i to nyere ungdomsfilmer, Juno (2007) og Whip it (2009). Jeg har undersøkt hvorvidt fremstillingene av hovedkarakterene skiller seg fra konvensjonene knyttet til den amerikanske ungdomsfilmsjangeren. Jeg har også sett på hvordan girl power-ideolgien og feministisk empowerment uttrykkes gjennom filmenes jentekarakterer. Mine funn viser at begge protagonistene kan beskrives som mer alternative enn tidligere jentekarakterer i ungdomsfilm, uten at deres annerledeshet blir fremstilt som unormalt. Spesielt deres sterke uavhengighet og individualitet gjør at karakterene skiller seg ut. Representasjonene utfordrer også konvensjonell femininitet, både i relasjon til visuelle uttrykk og seksualitet. Filmene fornyer enkelte sjangerkonvensjoner knyttet til temaer som kjærlighet/sex, coming of age-fortellinger og foreldre-representasjoner. I tillegg skiller filmene seg fra tidligere ungdomsfilmer ved at de inkorporerer girl power-ideologien og promoterer feminisme og søsterskap. Jentevennskap blir promotert som noe positivt og står i kontrast til tidligere konfliktfylte portretteringer.nor
dc.description.abstractTeenage girls have gained an increasingly significant position in popular culture during the last decades, especially in film. This thesis is a textual analysis on girl protagonists in two recent youth films, Juno (2007) and Whip it (2009). I have examined whether the presentations of the main characters differ from the conventions attached to the American youth film genre. I have also looked at how the ”girl power” ideology and feminist empowerment are expressed through the films’ female characters. My findings show that both of the protagonists can be described as more alternative than earlier girl characters in youth film, without being presented as abnormal. Specifically, their strong independence and individuality make the characters stand out. The representations also challenge conventional femininity, both in relation to visual expressions and sexuality. The films renew some genre conventions related to subjects like love/sex, coming-of-age stories and representations of parents. Additionaly, the films differ from earlier youth films as they incorporate the girl power ideology and promote feminism and sisterhood. Female friendships are promoted as positive and stand in contrast with earlier portrayals based on conflict.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleGirl power på lerretet : en analyse av jenterepresentasjoner og feministisk empowerment i amerikansk ungdomsfilmen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-04-23en_US
dc.creator.authorTraaen, Ann Kristinen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Traaen, Ann Kristin&rft.title=Girl power på lerretet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30449en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo147675en_US
dc.contributor.supervisorOve Solumen_US
dc.identifier.bibsys121263762en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27361/2/Master_Traaen_AnnKristin.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata