Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:06:02Z
dc.date.available2013-03-12T12:06:02Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-06-15en_US
dc.identifier.citationTobiassen, Silje Hvideberg. Medlidenhet vs. ansvarlighet?. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27338
dc.description.abstractOppgaven er en eksplorativ casestudie av Flyktninghjelpens TV-aksjonskampanjen og hensikten er å undersøke hvordan innsamlingsaksjonen for internasjonale flyktninger relaterte seg til den allmenne asyl- og flyktningdebatten i Norge. På bakgrunn av framing- teori, kvalitative intervjuer og strategisk kommunikasjon utførte jeg en analyse av tolkningsrammene i pressen og kampanjen. Oppgaven viser hvordan TV-aksjonen bruker strategisk kommunikasjon for å unngå norske asyl- og flyktningpolitiske tema og for å skape medlidenhet for fattige mennesker internasjonalt. Samtidig er den norske regjeringen opptatt av å skape en forståelse og aksept for deres politikk som ansvarlig og rettferdig. Fokuset deres er på norske forhold og tar ikke hensyn til en økende mengde flyktninger på verdensbasis. Verken TV-aksjonen eller regjeringen anerkjenner gapet mellom den restriktive politikken og den økende mengden av flyktninger. Min oppgave viser at frivillige organisasjoner og andre interessepolitiske aktører ønsker mer medfølelse i norsk asyl- og flyktningpolitikk, videre unngår TV-aksjonen større samfunnsmessige betraktninger med en betent tematikk fordi den har ett mål – samle inn maksimalt med penger.nor
dc.description.abstractThe thesis is an exploratory case study of the NRK fundraiser for Norwegian Refugee Council in 2010, and the purpose is to examine how the fundraiser for international refugees were related to the common asylum and refugee debate in Norway. On the basis of framing theory, qualitative interviews and strategic communication I performed an analysis of the use of frames in the press and campaign. The analysis shows how the fundraiser used strategic communication to avoid the Norwegian asylum and refugee policy and create compassion for destitute humans internationally. At the same time the Norwegian government created an understanding and acceptance for their policy as responsible and equitable. Neither the fundraiser, nor the government acknowledges the gap between the restrictive policy and the increasing amount of refugees internationally. My thesis shows that NGOs and other political actors seek more compassion in the Norwegian asylum and refugee policy. In addition TV- aksjonen tries to avoid major social considerations with a problematic theme because it has one goal - to collect the maximum amount of money.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleMedlidenhet vs. ansvarlighet? : en casestudie av Flyktninghjelpens TV-aksjon 2010, sett i lys av den politiske asyl - og flyktningdebatten i Norge.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-04-23en_US
dc.creator.authorTobiassen, Silje Hvidebergen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tobiassen, Silje Hvideberg&rft.title=Medlidenhet vs. ansvarlighet?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29038en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo129175en_US
dc.contributor.supervisorKjersti Thorbjørnsruden_US
dc.identifier.bibsys121268500en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27338/1/TobiassenxxMasterxixMedievitenskap.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata