Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:03:45Z
dc.date.available2013-03-12T12:03:45Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-09en_US
dc.identifier.citationReistadbakk, Øystein. Nytt på nett - gammelt på papir?. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27323
dc.description.abstractDenne oppgaven studerer hvordan Aftenposten, VG og Dagbladet tilnærmer seg fotballdek-ningen på papir og på nett. Den utforsker nærmere om innholdet differensieres de to mediene imellom, og variablene vinkling (og derunder nyhetskriterier), sjanger og kilder ble brukt for å belyse hvordan innholdet differensieres. 17 artikler ble studert ved hjelp av innholdsanalyse, og analysen ble også supplert av intervjuer med sportsredaktørene i de tre avisene. Funnene viser at nettavisene lever på at de er tidlig ute med nyhetene, og dette gjenspeilet seg i alle tre variablene. Papiravisene utkommer nødvendigvis senere i tid, og da tas visse grep for å sikre at man ennå har noe nytt eller annet å melde. Det innebar først og fremst at selve nyheten – kampen – sjelden var grundig omtalt på papir. I den sammenhengen skilte deg jeg har kalt nettavisenes tilleggsartikler seg ut, ved å ha flere fellestrekk med papiravisene. På denne må-ten argumenteres det for at papiravisene har en direkte konkurrent i egen nettavis. Kildeanaly-sen viste at det var en skjevhet i hvilke aktører som kommer til orde, hvor treneren var den hyppigst brukte kilden. Nettavisene siterer ofte fra tv, og det hevdes derfor at fjernsyn ofte utgjør nettets primærkilde. Papiravisene, derimot, søker etter beste evne å unngå tv.nor
dc.description.abstractThis thesis explores how the three newspapers Aftenposten, VG and Dagbladet approach their football coverage print and online. It explores in more detail whether the content is differenti-ated between the two media, and the variables angle (and hence news criteria), genre and sources were used to highlight how the content was differentiated. 17 articles were examined by content analysis, and the analysis was supplied by interviewing the sports editors in the three newspapers. The results show that the online newspapers’ content is based on the fact that they are among the first to bring the news, and this was reflected in all three variables. The print media have an inevitable time delay, which has brought about a different focus to ensure their news value. This implied primarily that the news itself – the game – was rarely covered in-depth in the print media. In this respect the online newspapers’ additional articles stood out by having more in common with the articles on print. I thereby claim that the print media have a competitor in their own online newspaper. The source analysis showed that there was a bias in which participants they chose to interview, and the manager was the most commonly used source. The online newspapers often cite from TV, and I thus claim that TV often constitutes the online newspapers’ primary source. The print media, on the other hand, avoid TV to the best of their ability.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleNytt på nett - gammelt på papir? : om fotballdekningen i Aftenposten, VG og Dagbladeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-18en_US
dc.creator.authorReistadbakk, Øysteinen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Reistadbakk, Øystein&rft.title=Nytt på nett - gammelt på papir?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27963en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo120456en_US
dc.contributor.supervisorThore Roksvolden_US
dc.identifier.bibsys114838402en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27323/2/Masterx-xhelexoppgaven.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata