Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:08:37Z
dc.date.available2013-03-12T12:08:37Z
dc.date.issued2003en_US
dc.date.submitted2003-05-27en_US
dc.identifier.citationLinge, Ulrikke. Ethoskamp i Redaksjon 21. Hovedoppgave, University of Oslo, 2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27307
dc.description.abstractSammendrag Hovedproblemstilling for dette studiet er å undersøke hva som kjennetegner troverdighetsskapende argumentasjon, og å vise hvordan denne type argumentasjon kommer til uttrykk i debattprogrammet Redaksjon 21. Den klassiske retorikkens ethosbegrep ligger til grunn i analyser og diskusjoner. Ethos omhandler talerens moralske karakter og er et av retorikkens tre bevismidler: ethos, pathos, logos. Oppgaven legger en bred forståelse av argumentasjon til grunn, og diskuterer face-work og fysisk fremtoning så vel som personangrep og trusler, som aktive elementer i argumentasjonen. Det fremgår at argumentenes form så vel som den innholdsmessige verdiorienteringen er bestemmende for aktørens ethosappell. Drøftingene viser hvordan argumentasjon må forstås situasjonelt og kontekstuelt. Som en konsekvens kan det å bestemme hva som skal oppfattes som ugyldig argumentasjon og regeloverskridelser i debattsammenheng ikke gjøres uten at man ser ytringer og argumentative strategier i sammenheng med sjanger og etablerte diskursive koder. Det er også viktig å fastslå hvilke verdihierarkier argumentasjonen aktiverer. Det siste kapittelet illustrerer i en sekvensanalyse hvordan disse elementene kan inkluderes, og hvordan man slik kan redegjøre for det retoriske potensialet ved konkret argumentasjon.nor
dc.description.abstractSummary This thesis is concerned with in what way argumentation enhances credibility, and how agents establish and communicate their moral character in Redaksjon 21 , a television debate programme. The classical concept of ethos is central throughout the discussions, and the analysis of argumentation appearing in the programme. Ethos is part of the ethos/ pathos/ logos- triad that designates three main persuasive strategies in classical rhetoric. This study accounts for argumentation in a broad sense, which brings forth discussions issuing face-work, the physical appearance of agents and the use of traditional fallacies as active elements in argumentation. In terms of value, the discussions reveal how the substantial appeal of arguments is equally important as the formal properties when persuading an audience by communicating moral character. An important conclusion is that argumentation should not be studied apart from its situational and contextual properties. Consequently, to determine rule breaking behaviour and fallacious argumentation in a television debate, one needs to study how single arguments or argumentative strategies relate to genre and discursive codes, as well as how it activates value hierarchies that are commonly appreciated. The final chapter brings forth a sequential analysis illustrating how these elements can be included, and how one can account for the rhetorical potential of specific argumentation.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleEthoskamp i Redaksjon 21 : en argumentasjonsteoretisk undersøkelse av troverdighetens uttrykken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-08-22en_US
dc.creator.authorLinge, Ulrikkeen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Linge, Ulrikke&rft.title=Ethoskamp i Redaksjon 21&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2003&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-6128en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo11315en_US
dc.contributor.supervisorHans Fredrik Dahlen_US
dc.identifier.bibsys031317456en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata