Now showing items 1-1 of 1

  • Westlie, Christine; Hansen, Åshild Lia (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
    Pasienter med kreftdiagnose møter en hverdag med mange utfordringer, både psykisk og fysisk. De kjemper for livet, og må takle motgang, medgang, usikkerhet og glede i en rekkefølge de selv ikke har makt over. I tillegg til ...