Now showing items 1-1 of 1

  • Mulic, Aida; Skaar, Mari (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
    Oppgaven omhandler dentale erosjoner og er delt i to deler. Del 1: en litteraturstudie om dentale erosjoner Del 2: en upublisert artikkel basert på en in vitro studie, der ulike drikker og tilhørende syrers erosivitet ...