Now showing items 1-2 of 2

  • Mulic, Aida; Tveit, Anne B; Songe, Dag; Sivertsen, Hanne; Skaare, Anne B (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2012)
    Background Little attention has been directed towards identifying the relationship between physical exercise, dental erosive wear and salivary secretion. The study aimed i) to describe the prevalence and ...
  • Sivertsen, Hanne; Songe, Dag (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Erosjonsskader på tenner har i de senere år fått økt oppmerksomhet, og det synes å være en økende forekomst av erosjonsskadede tenner samtidig som kariesforekomsten er redusert. Det finnes lite opplysninger om forekomsten ...