Now showing items 1-1 of 1

  • Sandum, Ronja Kristine (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    For å bedre den orale helsen hos utsatte individer, samt tilby et bredere utvalg av forebyggende behandlingsmetoder, kan nanoteknologi muligens være med på å forme en fremtidig forebyggende behandling innenfor odontologien ...