Now showing items 1-1 of 1

  • Saliva DiagnostikkRestricted Access 
    Saberi, Mozhgan; Hajikavan, Parvaneh; Qureshi, Amina (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Oralvæske, saliva, er et perfekt medium for å utforske helse og sykdomstilstander. Et stort antall diagnostisk analytere har vist til å være tilstede i saliva blant annet steroidhormoner og HIV antistoff. Et økende antall ...