Now showing items 1-1 of 1

  • Qureshi, Ali (Master thesis / Prosjektoppgave, 2008)
    Bruk av snus er blitt mer akseptert i samfunnet enn å røyke. Det er en stadig økning av snusere, spesielt blant kvinner. Det er omdiskutert om snus har noen alvorlig biologisk konsekvens. Vi har derfor ønsket å sammenlikne ...