Now showing items 1-1 of 1

  • Ahmed, Tahir; Nadeem, Malik (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Patologisk tannslitasje er et voksende problem i befolkningen (Johansson 2007). Statistikk for utgiftsutviklingen til HelFo viste en økning fra 6,7% til 8,9%, av totale utgifter relatert til tannområdet, i perioden 2008-2010, ...