Now showing items 1-1 of 1

  • Mai, Le Cam Tu (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    I følge Statistisk sentralbyrå hadde 8,9% av Norges befolkning, per 1. januar 2007, innvandrerbakgrunn. På grunn av det kulturelle mangfoldet, kan kunnskap om ulike odontologiske særpreg for de ulike folkegruppene kan ha ...