Now showing items 1-1 of 1

  • KombinasjonsprotetikkRestricted Access 
    Maastad, Fredrik; Udjus, Mads Erik (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Oppgaven omhandler forskjellige former for festemekansimer ved fast og avtagbar protetikk. Dette er et emne som omtales lite i løpet av odontologistudiet.