Now showing items 1-1 of 1

  • Lynne, Anne Marthe; Håheim, Inger Lene (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Vi valgte denne oppgaven fordi vi syntes feltet virket både viktig, vanskelig og interessant. Det er mange ulike erstatningsordninger en pasient kan være berettiget til i ulike situasjoner, og feltet virker noe uoversiktlig. ...