Now showing items 1-1 of 1

  • Jain, Divya (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Bakgrunn: De siste tiår har det pågått en debatt vedrørende forholdet mellom odontologiske sykdommer og medisin, spesielt med tanke på om bakterier fra munnhulen kan forårsake sykdom andre steder i kroppen (fokalteorien). ...