Now showing items 1-1 of 1

  • Jacobsen, Kristin; Næss, Marit (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
    Plateepitelkarsinomer utgjør langt de fleste tilfellene av kreft i munnhulen. Til tross for omfattende forskning er 5-årsoverlevelses-raten ikke vesentlig bedret de siste 50 årene. Mye tyder på at tumorens invasive frontsone ...