Now showing items 1-1 of 1

  • Kristoffersen, Karen Antonette Bergsås; Harket, Karen Gunhilde (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Hensikten med vår masteroppgave har vært å rette oppmerksomheten mot, og øke interessen for orale manifestasjoner ved spiseforstyrrelser. I tillegg har vi hatt lyst til å belyse hvordan man som tannlege kan kommunisere og ...