Now showing items 1-1 of 1

  • Ghadakchi, Shabestari M (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Denne prosjektoppgaven handler hovedsakelig om tre primære emaljeproteiner: Amelogenin, ameloblastin og enamelin, tre proteiner som er implisert i tannutvikling generelt og emaljedannelse spesifikt. De to andre proteinene, ...