Now showing items 1-1 of 1

  • Fellie, Helle Marie Resen-; Bommen, Linn Anda (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
    Denne oppgaven er en prosjektoppgave ved mastergradsstudiet i odontologi. Vi har tatt for oss forekomsten av visdomstenner, indikasjon for fjerning, komplikasjoner etter fjerning, og vurdering av visdomstannens relasjon ...