Now showing items 1-1 of 1

  • Faryabi, Najieh (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Bakgrunn: I Norge er tolketjenester viktig for å kunne gi gode tannhelsetjenester for folk som ikke behersker norsk. Som bakgrunn belyser oppgaven aspekter ved tolkefuksjoner som hva en tolk er og ulike måter å tolke på. ...