Now showing items 1-1 of 1

  • Fagervoll, Anne Marthe (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Junctional epitel finnes i interfasen mellom den gingivale sulcus, hvor bakterier finnes og det periodontale vev, som trenger beskyttelse fra disse bakteriene og deres produkter. Junctional epitel er karakterisert ved store ...